ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI I.C.BRATIANU
 
U.A.T COMUNA I.C. BRATIANU, JUDETUL TULCEA STR. PRINCIPALA, NR.34, COD POSTAL 827100; tel: 0240 573 134; fax: 0236 833 044; e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Factorii de interes

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

Mediul de afaceri local       

Profilul economic dominant pe teritoriu comunei I.C. Brătianu  este agricultura, urmat de zootehnie şi piscicultură. Activităţile agricole şi zootehnice se desfăşoara preponderent în gospodării particulare şi în mici asociaţii familiale..
  Din punct de vedere economic comuna se bazează pe sectoarele cu creşterea cea mai rapidă, agricultura şi sectorul de investiţii. Sectoarele cu cel mai rapid declin sunt zootehnia şi industria mică.
  Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenţialii investitori sunt zonă favorabilă pentru dezvoltarea sectorului industrial datorită proximităţii urbane Brăila – Galaţi; potenţial pentru energie eoliană. Pe de altă parte, unul dintre dezavantajele comunei pentru potenţialii investitori este lipsa podului peste Dunăre.
  Formele de parteneriate dintre mediul de afaceri şi autorităţile publice locale sunt inexistente, cooperarea cu IMM-urile pentru implementarea de programe/proiecte iniţiate de Primărie nu numai că nu există ba chiar în continuare Primăria nu consideră că elaborarea de proiecte comune în beneficiul comunităţii este o prioritate la nivelul comunei.
  Sectorul privat dispune de 10 IMM-uri înregistrate şi active și un număr de 6 de Asociații Familiare cu scop lucrativ. Întreprinderile mici au ca activitate principală: comerț, alimentație publică, cultivare teren agricol,
   Singura cale de contact a Primăriei cu aceşti operatori economici constă în furnizarea de diverse servicii. Se identifică necesitatea unor activități turistice, având în vedere potențialul turistic al comunei.
  În ceea ce privește dinamica investițională (din Numărul autorizațiilor de construire) se observă o scădere astfel:


2008-7 autorizații-din care:-6-locuinte  
2009-7 autorizații-din care:- 3-locuinte   
2010-16 autorizații-din care:10-locuinte 
2011-iulie-4 autorizații-din care;-3-locuinte
2012-martie si septembrie 2 autorizatii-din care-2-locuinte
2013- 11 autorizații-din care:-9-locuinte       p1-  admin, 16-01-2016   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria I_C_Bratianu - Toate drepturile rezervate