ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI I.C.BRATIANU
 
U.A.T COMUNA I.C. BRATIANU, JUDETUL TULCEA STR. PRINCIPALA, NR.34, COD POSTAL 827100; tel: 0240 573 134; fax: 0236 833 044; e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com       

harta site: Strategia de Dezvoltare >>> Strategia de Dezvoltare

  Analiza SWOT Factorii de interes Strategia de Dezvoltare  

 

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI I.C.BRĂTIANU JUDEŢUL TULCEA 2014 - 2020       >>> STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI  I.C.BRĂTIANU JUDEŢUL TULCEA 2014 - 2020


   În acţiunea administraţiei noastre, trecutul şi prezentul sunt premize importante! 
   Dar ţinta noastră este viitorul, ceea ce înseamnă că nevoile şi aspiraţiile oamenilor, problemele comunei şi soluţiile ce se impun sunt preocupările noastre permanente.
   Scopul iniţierii de către Primăria comunei I.C. Brătianu a proiectului de elaborare a strategiei pe termen lung este acela de a asigura comunei o viziune strategică pe termen lung şi coerenţa în promovarea proiectelor de investiţii la nivelul Autorităţii Publice Locale, astfel încât să se asigure dezvoltarea economică şi socială durabilă a comunei.
   Prin strategie se propun proiecte care odată elaborate şi implementate au ca scop eliminarea sau ameliorarea efectelor negative ale punctelor slabe ale comunei, valorificarea la maxim a potenţialului de care dispune, fapt ce duce la creşterea calităţii vieţii locuitorilor, creşterea nivelului de trai şi alinierea la normele impuse de Uniunea Europeană.
   Vom continua proiectele începute, vom iniţia altele de care avem nevoie şi vom încerca ca împreună să contribuim la dezvoltarea economică şi socială a comunei.

Chiriţă Viorel,
Primarul comunei I.C. Brătianup1-  admin, 16-01-2016   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria I_C_Bratianu - Toate drepturile rezervate