ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI I.C.BRATIANU
 
U.A.T COMUNA I.C. BRATIANU, JUDETUL TULCEA STR. PRINCIPALA, NR.34, COD POSTAL 827100; tel: 0240 573 134; fax: 0236 833 044; e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Proiecte de Hotărâri

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna I C Bratianu: Proiecte de Hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Anunt - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144676080006-11-2015
2 Anunt - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147734280025-10-2016
3 PROIECT DE HOTARARE privind închirierea prin licitaţie publică deschisa a suprafetei totale de 661,65 ha teren arabil situat in extravilanul localitatii I.C. Bratianu, apartinand proprietatii private a u.a.t. comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149419080008-05-2017
4 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.1206/16.05.2000 incheiat cu S.C. NAVROM BAC S.R.L. Galati 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149540040022-05-2017
5 Proiect de hotarare - TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE ŞI TAXELE LOCALE, STABILITE ÎN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2018 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151112880020-11-2017
6 Proiect de Hotarare privind aprobarea bugetului local al u.a.t. comuna I.C. Bratianu, pentru anul 2018 2018 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151795440007-02-2018
7 Proiect de hotarare - taxe şi impozite 2019 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154344240029-11-2018
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria I_C_Bratianu - Toate drepturile rezervate