ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI I.C.BRATIANU
 
U.A.T COMUNA I.C. BRATIANU, JUDETUL TULCEA STR. PRINCIPALA, NR.34, COD POSTAL 827100; tel: 0240 573 134; fax: 0236 833 044; e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei I C BRATIANU, dl ALEXE IORDAN


ALEXE IORDAN, 49 de ani


Profesia de baza: Șef mecanic fluvial
Nivelul studiilor: Liceu
(Liceu)


Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la primul mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii


   ESTE INTERZISĂ DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE COMERŢ CU SUINE VII ŞI PRODUSE DE ORIGINE ALIMENTARĂ PROVENITE DE LA ACESTEA ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE SAU ÎNREGISTRATE SANITAR-VETRINAR ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR (târguri, pieţe agroalimentare, oboare, târguri ocazionale) SAU ÎN JURUL ACESTOR OBIECTIVE (comerţ stradal ambulant) SAU ÎN ALTE LOCAŢII SIMILARE NEAUTORIZATE SAU NEINREGISTRATE SANITAR-VETERINAR ŞI ÎN CARE SE PERCEP TAXE DE PlAŢĂ SAU TÂRG. 

  |-Material informativ Prevenire pesta porcina.pdf
  |-Anunt pesta porcina.pdf
Publicate recent:

Anunţuri angajare

  •  - Anunt concurs referent clasa III - REGISTRU AGRICOL în perioada 23 - 29 martie 2018;

  •  - Anunţ concurs referent clasa III - BUGET-FINANŢE în perioada 23 - 29 martie 2018;

Anunţuri evenimente locale

  •  - Invitaţie de participare la sesiuni de instruire - Cereri de finanţare şi pregărire documentaţii proiect;

  •  - ANUNŢ - AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A PRODUSULUI TOMATE ÎN SPAŢII PROTEJATE;

  •  - Anunţ - termen limită declarare date anuale - Registru Agricol;

Anunţuri vânzări

  •  - Anunţ vânzare bunuri imobile - noiembrie 2017;

  •  - PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR DE LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ETAPA A II-A , OCTOMBRIE 2017;

  •  - ANUNŢ - LICITAŢIE PUBLICĂ - vânzare terenuri extravilane;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 06-04-2016 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 07-02-2018 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 10-09-2016 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Comunicări financiare

  • 25-07-2014 - Comunicare indicatori trimestrul I 2014;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 08-01-2018 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 10-09-2016 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 25-07-2014 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 10-09-2016 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 05-04-2016 - Plăţi restante;
aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

Anunţ concurs referent clasa III - BUGET-FINANŢE în perioada 23 - 29 martie 2018       U.A.T. COMUNA I.C. BRATIANU organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de referent clasa III, grad profesional principal, in cadrul compartimentului „BUGET-FINANTE”

fisiere disponibile:
  |-Anunt concurs referent clasa III - BUGET-FINANTE.pdf


p268-  portal admin, 23-02-2018   
 

Anunt concurs referent clasa III - REGISTRU AGRICOL în perioada 23 - 29 martie 2018       U.A.T. COMUNA I.C. BRATIANU organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de referent clasa III, grad professional principal, in cadrul compartimentului „REGISTRU AGRICOL”;

fisiere disponibile:
  |-Anunt concurs referent clasa III - REGISTRU AGRICOL.pdf


p269-  portal admin, 23-02-2018   
 

Anunt - Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017       In conformitate cu prevederile Legii nr. 52-2003, pnvind transparenta decizionala in administratia publica, cu mcdificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta publica urrnatorul proiect de act normativ: 1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017.

fisiere disponibile:
  |-anunt_prpoiect_de_hotarare_impozite_si_taxe_locale.pdf


p219-  portal admin, 25-10-2016   
 

Anunţ dezăpezire       PRIMARIA ORGANIZEAZA CU FORTE PROPRII (BULDOEXCAVATORUL PROPRIETATEA COMUNEI) DESZAPEZIREA PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A U.A.T. COMUNA I.C. BRATIANU.

fisiere disponibile:
  |-anunt_dezapezire.docx


p247-  portal admin, 11-01-2017   
 

Program audiente avocatul poporului       

fisiere disponibile:
  |-program_audiente_avocatul_poporului.pdf


p255-  portal admin, 02-02-2017   
 

Informare_Asociatia_GAL_Dobrogea_de_Nord_Tulcea       ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA DOBROGEA DE NORD TULCEA a semnat contractul de finanţare.

fisiere disponibile:
  |-Informare_Asociatia_GAL_Dobrogea_de_Nord_Tulcea.pdf


p260-  portal admin, 09-02-2017   
 

Anunt - finantare: Agentia pentru Finantare Investitiilor Rurale (AFIR)       Agentia pentru Finantare Investitiilor Rurale (AFIR) a anuntat lansarea in perioada 13 februarie - 12 noiembrie 2017 a primei sesiuni din 2017 de depunere a cererilor de finantare pentru SUBMASURILE 4.2, 4.2a si 6.1, cu aria de aplicabilitate pe teritoriul I.T.I, din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014- 2020 (PNDR 2020)...

fisiere disponibile:
  |-Anunt_finantari_AFIR.pdf


p261-  portal admin, 12-02-2017   
 

Anunt_ajutor_minimis_tomate_spatii_protejate       Va facem cunoscut actiunea de mediatizare a schemei ajutorului de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate (in valoare de 3000 euro-an), care se vadesfasura in ziua de 20.02-2017, ora 12,30 la sediul Primariei.

fisiere disponibile:
  |-anunt_ajutor_minimis_tomate_spatii_protejate.pdf


p262-  portal admin, 17-02-2017   
 

Anunt - referitor campania -Salvator din pasiune-       

fisiere disponibile:
  |-Salvator_din_pasiune.pdf


p263-  portal admin, 21-02-2017   
 

IMPORTANT: în atenţia proprietarilor de terenuri agricole       

fisiere disponibile:
  |-Anunt_important_in_atentia_proprietarilor_de_terenuri.pdf


p274-  portal admin, 21-03-2017   
 

Proiect de Hotărâre şi documentaţie pentru licitaţie publică deschisă - închiriere teren       PROIECT DE HOTARARE privind închirierea prin licitaţie publică deschisa a suprafetei totale de 661,65 ha teren arabil situat in extravilanul localitatii I.C. Bratianu, apartinand proprietatii private a u.a.t. comuna I.C. Bratianu, judetul Tulcea

fisiere disponibile:
  |-Proiect_de_hotarare_inchiriere_teren_prin_licitatie_publica_deschisa_suprafata_661.65_ha.pdf
  |-Adresa clarificari licitatie TRANSION AGRO.pdf


p294-  portal admin, 08-05-2017   
 

Anunţ - MARŢI, 25.07.2017 ORELE 09:00 LA CAMINUL CULTURAL SE ORGANIZEAZĂ ADUNARE POPULARĂ       MARŢI, 25.07.2017 ORELE 09:00 LA CAMINUL CULTURAL SE ORGANIZEAZĂ ADUNARE POPULARĂ REFERITOR LA ORGANIZAREA LICITAŢIEI PENTRU ÎNCHIRIEREA TERENULUI AGRICOL AL COMUNEI.

fisiere disponibile:
  |-Anunt_adunare_populara.pdf


p304-  portal admin, 21-07-2017   
 

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFIŞAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI       Sectoare cadastrale 5,7,11

fisiere disponibile:
  |-anunt_cadastru.pdf


p331-  portal admin, 28-09-2017   
 

ANUNŢ - INVITAȚIE DE PARTICIPARE       INVITAȚIE DE PARTICIPARE CU PRIVIRE LA ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE A UNOR SUPRAFEȚE DE TEREN DIN CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ TEREN ARABIL, SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂȚII I.C. BRĂTIANU, JUDEȚUL TULCEA LICITAȚIE ETAPA A II A

fisiere disponibile:
  |-INVITATIE_DE_PARTICIPARE.pdf


p336-  portal admin, 05-10-2017   
 

ANUNŢ - INTERZICERE DESFĂŞURARE ACTIVITĂŢI COMERCIALE ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE       ESTE INTERZISĂ DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE COMERŢ CU SUINE VII ŞI PRODUSE DE ORIGINE ALIMENTARĂ PROVENITE DE LA ACESTEA ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE SAU ÎNREGISTRATE SANITAR-VETRINAR ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR (târguri, pieţe agroalimentare, oboare, târguri ocazionale) SAU ÎN JURUL ACESTOR OBIECTIVE (comerţ stradal ambulant) SAU ÎN ALTE LOCAŢII SIMILARE NEAUTORIZATE SAU NEINREGISTRATE SANITAR-VETERINAR ŞI ÎN CARE SE PERCEP TAXE DE PlAŢĂ SAU TÂRG.

fisiere disponibile:
  |-Material informativ Prevenire pesta porcina.pdf
  |-Anunt pesta porcina.pdf


p362-  portal admin, 08-11-2017   
 

Anunţ - termen limită declarare date anuale - Registru Agricol       

fisiere disponibile:
  |-Anunt_Registru_Agricol.pdf


p383-  portal admin, 12-01-2018   
 

ANUNŢ - AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A PRODUSULUI TOMATE ÎN SPAŢII PROTEJATE       MIERCURI 17 IANUARIE 2018, ORELE 13,00 SUNTEŢI INVITAŢI LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI PENTRU INFORMAREA PUBLICĂ CE VA AVEA LOC PE TEMA: - AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A PRODUSULUI TOMATE ÎN SPAŢII PROTEJATE

fisiere disponibile:
  |-ANUNT ajutor de minimis.pdf


p384-  portal admin, 16-01-2018   
 

Invitaţie de participare la sesiuni de instruire - Cereri de finanţare şi pregărire documentaţii proiect       Vă invităm să participaţi la sesiunea de instruire pentru însuşirea noţiunilor şi deprinderilor de baza în elaborarea cererilor de finanţare şi pregatirea documentaţiei de proiect aferente masurilor: M6- 2B -Agricultura competitivă prin reînnoirea generaţiilor de fermieri- şi M7- 2A -Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici-

fisiere disponibile:
  |-ANUNT_IMPORTANT.pdf


p387-  portal admin, 08-02-2018   
 

ANUNT DE DISPONIBILIZARE AUTOVEHICUL       marca: OPEL MOVANO CIBRO; an fabricatie: 2015; serie motor: C036218; serie sasiu: WOL VV34 VEFB075251; valoare inventar: 111.595,8667 lei

fisiere disponibile:
  |-Anunt disponibilizare.PDF


p758-  portal admin, 22-04-2016   
 

Anunţ - licitaţie închiriere suprafaţă teren       

fisiere disponibile:
  |-Anunt licitatie site.pdf
  |-ANUT-ANULARE_LICITATIE.pdf
  |-Anunt_adunare_populara.pdf


p910-  portal admin, 05-07-2017   
 

ANUNŢ - LICITAŢIE PUBLICĂ - vânzare terenuri extravilane       INVITAŢIE DE PARTICIPARE CU PRIVIRE LA ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE A UNOR SUPRAFEŢE DE TEREN DIN CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ TEREN ARABIL, SITUATE ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢII I.C. BRĂTIANU, JUDEŢUL TULCEA

fisiere disponibile:
  |-3. Erata licitatie.pdf
  |-1. Invitatie participare.pdf
  |-2. HCL 32 2017- licitatie publica inchiriere teren.pdf
  |-Decizie_prelungire_etapa_de_evaluare.pdf
  |-Decizie_prelungire_termen_sedinte_licitatie.pdf
  |-Loturi_de_teren_anulate_de_la_licitatie.pdf
  |-Programarea_sedintelor_de_licitatie_publica_cu_strigare.pdf
  |-Paportul procedurii de evaluare pentru licitatie teren arabil.pdf
  |-ANUNT_SEMNARE_CONTRACTE_DE_INCHIRIERE.pdf


p920-  portal admin, 08-08-2017   
 

PROGRAMAREA ȘEDINȚELOR DE LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ETAPA A II-A , OCTOMBRIE 2017       

fisiere disponibile:
  |-PROGRAMARE_SEDINTE_LICITATIE-Octombrie-2017.pdf


p927-  portal admin, 25-10-2017   
 

Anunţ vânzare bunuri imobile - noiembrie 2017       

fisiere disponibile:
  |-Anunt_vanzare_bunuri_imobile.pdf


p933-  portal admin, 14-11-2017    

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria I_C_Bratianu - Toate drepturile rezervate