ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI I.C.BRATIANU
 
U.A.T COMUNA I.C. BRATIANU, JUDETUL TULCEA STR. PRINCIPALA, NR.34, COD POSTAL 827100; tel: 0240 573 134; fax: 0236 833 044; e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei I C BRATIANU, dl ALEXE IORDAN


ALEXE IORDAN, 49 de ani


Profesia de baza: Șef mecanic fluvial
Nivelul studiilor: Liceu
(Liceu)


Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la primul mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

   ESTE INTERZISĂ DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE COMERŢ CU SUINE VII ŞI PRODUSE DE ORIGINE ALIMENTARĂ PROVENITE DE LA ACESTEA ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE SAU ÎNREGISTRATE SANITAR-VETRINAR ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR (târguri, pieţe agroalimentare, oboare, târguri ocazionale) SAU ÎN JURUL ACESTOR OBIECTIVE (comerţ stradal ambulant) SAU ÎN ALTE LOCAŢII SIMILARE NEAUTORIZATE SAU NEINREGISTRATE SANITAR-VETERINAR ŞI ÎN CARE SE PERCEP TAXE DE PlAŢĂ SAU TÂRG. 

  |-Material informativ Prevenire pesta porcina.pdf
  |-Anunt pesta porcina.pdf
Publicate recent:

Anunţuri angajare

  •  - ANUNŢ REZERVIŞTI VOLUNTARI (carieră militară);

  •  - ANUNŢ - concurs angajare post referent, clasa III, grad profesional principal;

  •  - ANUNŢ - concurs angajare post inspector, clasa I, grad profesional principal;

Anunţuri evenimente locale

  •  - ANUNŢ - apa oprită până la remedierea defecţiunilor;

  •  - ANUNŢ IMPORTANT - adeverinţe APIA - termen limită!!!!;

  •  - Hotărârea 74 - Comitetul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - încetare măsură de restricţie de viteză;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 07-05-2017 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 07-02-2018 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 07-05-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Comunicări financiare

  • 25-07-2014 - Comunicare indicatori trimestrul I 2014;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 08-01-2018 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 07-05-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 25-07-2014 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 10-09-2016 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 05-04-2016 - Plăţi restante;
aici anunturi in arhiva >>>

  Legea 17/2014 (Vânzare teren extravilan) - norme, acte necesare, publicaţii

Anunţuri vânzări terenuri

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan

 

Anunţ concurs referent clasa III - BUGET-FINANŢE în perioada 23 - 29 martie 2018       U.A.T. COMUNA I.C. BRATIANU organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de referent clasa III, grad profesional principal, in cadrul compartimentului „BUGET-FINANTE”

fisiere disponibile:
  |-Anunt concurs referent clasa III - BUGET-FINANTE.pdf


p268-  portal admin, 23-02-2018   
 

Anunt concurs referent clasa III - REGISTRU AGRICOL în perioada 23 - 29 martie 2018       U.A.T. COMUNA I.C. BRATIANU organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de referent clasa III, grad professional principal, in cadrul compartimentului „REGISTRU AGRICOL”;

fisiere disponibile:
  |-Anunt concurs referent clasa III - REGISTRU AGRICOL.pdf


p269-  portal admin, 23-02-2018   
 

ANUNŢ - concurs angajare post inspector, clasa I, grad profesional principal       

fisiere disponibile:
  |-Formular inscriere.doc
  |-Anunt si bibliografie concurs angajare Inspector.pdf


p277-  portal admin, 14-05-2018   
 

ANUNŢ - concurs angajare post referent, clasa III, grad profesional principal       

fisiere disponibile:
  |-Formular inscriere.doc
  |-Anunt si bibliografie concurs angajare Referent.pdf


p278-  portal admin, 14-05-2018   
 

ANUNŢ REZERVIŞTI VOLUNTARI (carieră militară)       

fisiere disponibile:
  |-ANUNT REZERVISTI VOLUNTARI (cariera militatra).pdf


p279-  portal admin, 18-05-2018   
 

Invitaţie de participare la sesiuni de instruire - Cereri de finanţare şi pregărire documentaţii proiect       Vă invităm să participaţi la sesiunea de instruire pentru însuşirea noţiunilor şi deprinderilor de baza în elaborarea cererilor de finanţare şi pregatirea documentaţiei de proiect aferente masurilor: M6- 2B -Agricultura competitivă prin reînnoirea generaţiilor de fermieri- şi M7- 2A -Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici-

fisiere disponibile:
  |-ANUNT_IMPORTANT.pdf


p387-  portal admin, 08-02-2018   
 

Recomandări pentru deţinătorii de animale, în caz de inundaţii       

fisiere disponibile:
  |-Anunt proprietari animale.pdf


p405-  portal admin, 28-03-2018   
 

ANUNŢ important       Toţi cetăţenii comunei I.C. Brătianu sunt atenţionaţi asupra obligativităţii respectării normelor P.S.I. pentru prevenirea incendiilor în păşunile limitrofe fondului forestier precum ăi în izlazurile împădurite aflate sub contracte de prestări servicii silvice.

fisiere disponibile:
  |-Anunt_respectare_norme_PSI.pdf


p415-  portal admin, 12-04-2018   
 

Hotărârea 74 - Comitetul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă - încetare măsură de restricţie de viteză       Încetare măsură de restricţie de viteză şi oprirea interzisă pe sectorul de drum DN22E la punctul trecere bac

fisiere disponibile:
  |-Anunt 7 mai 2018 - incetare masura de restrictie.pdf


p421-  portal admin, 08-05-2018   
 

ANUNŢ IMPORTANT - adeverinţe APIA - termen limită!!!!       

fisiere disponibile:
  |-Anunt important APIA_.pdf


p422-  portal admin, 11-05-2018   
 

ANUNŢ - apa oprită până la remedierea defecţiunilor       

fisiere disponibile:
  |-Anunt lipsa apa.pdf


p423-  portal admin, 11-05-2018    

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria I_C_Bratianu - Toate drepturile rezervate