ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI I.C.BRATIANU
 
U.A.T COMUNA I.C. BRATIANU, JUDETUL TULCEA STR. PRINCIPALA, NR.34, COD POSTAL 827100; tel: 0240 573 134; fax: 0236 833 044; e-mail: primaria_icbratianu@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  


Primarul Comunei I C BRATIANU, dl ALEXE IORDAN


ALEXE IORDAN, 50 de ani


Profesia de baza: Șef mecanic fluvial
Nivelul studiilor: Liceu
(Liceu)


Formaţiunea politică: PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Primar, la primul mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii


   ESTE INTERZISĂ DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR DE COMERŢ CU SUINE VII ŞI PRODUSE DE ORIGINE ALIMENTARĂ PROVENITE DE LA ACESTEA ÎN AFARA SPAŢIILOR AUTORIZATE SAU ÎNREGISTRATE SANITAR-VETRINAR ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR (târguri, pieţe agroalimentare, oboare, târguri ocazionale) SAU ÎN JURUL ACESTOR OBIECTIVE (comerţ stradal ambulant) SAU ÎN ALTE LOCAŢII SIMILARE NEAUTORIZATE SAU NEINREGISTRATE SANITAR-VETERINAR ŞI ÎN CARE SE PERCEP TAXE DE PlAŢĂ SAU TÂRG. 

  |-Material informativ Prevenire pesta porcina.pdf
  |-Anunt pesta porcina.pdf
Publicate recent:

Anunţuri evenimente locale

  •  - Contract de finantare pentru proiectul -EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC SI INFIINTAREA UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA I.C. BRATIANU-;

  •  - ANUNŢ IMPORTANT;

  •  - Anunţ important - pesta micilor rumegătoare;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 07-05-2017 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Proiect de buget

  • 04-04-2019 - Proiect de buget;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 07-05-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Comunicări financiare

  • 25-07-2014 - Comunicare indicatori trimestrul I 2014;

Financiar/Contabil - Registrul datoriei publice

  • 31-01-2019 - Datorie publică;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 07-05-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 25-07-2014 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 10-09-2016 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 05-04-2016 - Plăţi restante;

 

STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI I.C.BRĂTIANU JUDEŢUL TULCEA 2014 - 2020       >>> STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI  I.C.BRĂTIANU JUDEŢUL TULCEA 2014 - 2020


   În acţiunea administraţiei noastre, trecutul şi prezentul sunt premize importante! 
   Dar ţinta noastră este viitorul, ceea ce înseamnă că nevoile şi aspiraţiile oamenilor, problemele comunei şi soluţiile ce se impun sunt preocupările noastre permanente.
   Scopul iniţierii de către Primăria comunei I.C. Brătianu a proiectului de elaborare a strategiei pe termen lung este acela de a asigura comunei o viziune strategică pe termen lung şi coerenţa în promovarea proiectelor de investiţii la nivelul Autorităţii Publice Locale, astfel încât să se asigure dezvoltarea economică şi socială durabilă a comunei.
   Prin strategie se propun proiecte care odată elaborate şi implementate au ca scop eliminarea sau ameliorarea efectelor negative ale punctelor slabe ale comunei, valorificarea la maxim a potenţialului de care dispune, fapt ce duce la creşterea calităţii vieţii locuitorilor, creşterea nivelului de trai şi alinierea la normele impuse de Uniunea Europeană.
   Vom continua proiectele începute, vom iniţia altele de care avem nevoie şi vom încerca ca împreună să contribuim la dezvoltarea economică şi socială a comunei.

Chiriţă Viorel,
Primarul comunei I.C. Brătianup1-  admin, 16-01-2016   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2012 Primaria I_C_Bratianu - Toate drepturile rezervate